Obec Velká Lhota
Naposledy aktualizováno: 14.01.2019 11:38:26

   OBRÁZEK : v.lhota_budova_knihovny_2007_.jpg OBRÁZEK : budova_knihovny_2010.jpg

Historie knihovny se začíná datovat rokem 2006, kdy nechala Obec Volfířov zadaptovat budovu bývalého obchodu. 

 

Knihovna vznikla jako zcela nová a získala v budově dvě místnosti.

OBRÁZEK : v.lhota_pujcovna_2007_.jpg  OBRÁZEK : v_lhota_nad_knihami_2008p9192194.jpg

 

Metodička pani Slavíková spolu s knihovnicí paní Šedovou a panem starostou Novákem projednali postup svozu knihovních regálů a knih ze zrušených knihoven v Brandlíně a Radlicích, dodání pracovního stolu a stoly pod počítače. Vybavení dvěma počítači zajistila metodička spolu s Obcí Volfířov přes projek VISK3 Ministerstva kultury a SROP Jihočeského kraje. Část starého knihovního fondu z Brandlína se ponechalo na vytvoření základního fondu, knihy metodička s paní knihovnicí průběžně nově osignovala a obalila, pak všechny knihy v roce 2007 zkatalogizovala do počítače - knihovnický systém Clavius. Celý knihovní fond byl uspořádán, byla založena knihovnická dokumentace a pani Šedová prošla školením knihovnických technik. Metodička dodala z výměnného fondu Městské knihovny v Dačicích přes 300 nových knih a

pani Šedová 8. 12. 2006 v 17:00 zahájila půjčování. Do konce roku se zaevidovalo 28 čtenářů, z toho 12 dětí a celkem si půjčili 63 knih. Veřejného Internetu využilo 27 návštěvníků.

Od samého začátku má metodička velmi dobrou komunikaci a spolupráci s vedením obecního úřadu ve Volfířově, jak v dovybavování knihovny, zajišťování servisu počítačů nebo dovážení nových knih ve výměnných souborech a svozu knih přečtených. Je to pro knihovnici velká pomoc.

 

Jaro 2007 - velikonoční dílna, pani Šedová je zdatná ve výuce pletení pomlásky.

 OBRÁZEK : v.lhota_velikonoce2007_.jpg  OBRÁZEK : v_lhota_velikonoce_pleteni2007.jpg

 

Rok 2008 - Pani knihovnice zavedla pravidelné setkávání čtenářů na první pátek v měsíci. Kdo má chuť a náladu přijde si pobesedovat o všem možném.

 

OBRÁZEK : v-lhota_besedovani_2008p9192193.jpg  OBRÁZEK : v_lhota_ctenarky_2008p9192197.jpg

 

OBRÁZEK : v.lhota_pocitace_srop_2007_.jpg OBRÁZEK : slavikova_sedova_mn_2010.jpg

 

Veřejný Internet je v knihovně stále využívaný. Nejvíce v roce 2008. Internet je bezplatný, jeho provoz hradí státní dotace.

 

2010- V průběhu roku 2009 registruje pani Šedová úbytek dětských čtenářů. Odrostlejší děti, pokud přišly, chodily výhradně na počítač. Pani knihovnice navázala spolupráci s místní malotřídní základní školou a pozvala pani učitelku s dětmi do knihovny.

OBRÁZEK : vlhota_deti_skola_2010_zs_p1020070.jpg OBRÁZEK : vlhota_deti_soutez_zs_2010p1020072.jpg

 

Děti mají v knihovně připravený program a soutěže.

 

Vánoce v knihovně, zvyky, zdobení perníčků.

 

OBRÁZEK : zs_vanoce_cteni_sedova_vl_2010.jpg  OBRÁZEK : zs_vanoce_deti_lodicky_vl_2010.jpg

  OBRÁZEK : zs_vanoce_deti_lodicky_2_vl_2010.jpg  OBRÁZEK : zs_vanoce_deti_vl_2010.jpg

  OBRÁZEK : zs_vanoce_deti_vl_vytvory_2010.jpg  OBRÁZEK : zs_vanoce_deti_pernicky_vl_2010.jpg

 

2011 - V pátek 17. 6. se v knihovně uskutečnilo pasování rytířů. Na rytíře Řádu čtenářského byli pasováni žáci prvního ročníku ZŠ ve Velké Lhotě Matěj Linhart a Radek Novák. Akci zorganizovala knihovnice pani Šedová, učitelky ZŠ a pan Vlastislav Lojka.

  OBRÁZEK : pasovani_ctenare_2011.jpg OBRÁZEK : pasovani_ctenaru_matej_radek_2011.jpg

 

    OBRÁZEK : pasovani_ctenaru_slib_2011.jpg  OBRÁZEK : pasovani_ctenaru_slib_kniha_2011.jpg

 

  OBRÁZEK : pasovani_ctenaru_slib_kniha_radek_2011.jpg  OBRÁZEK : pasovani_ctenaru_kniha_radek_2011.jpg

 

Před vánocemi děti přišly, na pozvání paní knihovnice, opět do knihovny.

 

 OBRÁZEK : ms_vanoce_vl_2011_pocarova.jpg   OBRÁZEK : beseda_vanoce_ms_2011.jpg

 

OBRÁZEK : beseda_vanoce_zs_vl_2011.jpg  OBRÁZEK : beseda_vanoce_ms_vl_2011.jpg

 

Metodička 31. 8. spustila v knihovnickém systému Clavius automatizovaný výpůjční systém tzn., že od této chvíle se všechny knihy půjčují přes počítač, který pak sleduje celou agendu výpůjček. Metodička pani knihovnici do automatizovaného půjčování zaškolila.

 

V prosinci se v první místnosti knihovny malovalo a vyměnilo se poškozené lino.

 

2012 -

 

Seznámit se s knihovnou přišly v lednu s paní učitelkou děti ze lhotecké mateřské školky.

 

Pasování čtenářů proběhlo 27. 6., slib Rytířů a Rytířek řádu čtenářského složilo osm prvňáčků ze lhotecké školy s paní Marií Šedovou a panem Lojkou.

V průběhu roku se v knihovně opravily omítky a malovalo.OBRÁZEK : mn_17._8_._2012_v_lhota3_msedova_.jpg

   

 

              OBRÁZEK : mn_17._8_._2012_slavikova_sedova_.jpg 

2013

V přední místnosti knihovny odpadl kus stropu, naštěstí v knihovně nikdo nebyl. A tak se v opravené knihovně znovu opravovalo,malovalo a uklízelo. Doufejme, že se už nic neobvyklého nepřihodí. Paní knihovnice Marie Šedová pracuje v knihovnickém systému Clavius. Spolu s metodičkou navštívila při zájezdu SKIPu knihovny ve Žďáru nad Sázavou a Chrudimi. Ve spolupráci s místní ZŠ (p. Doležalová,p. Nováková)a občanskou komisí(p. Lojka) zajistila v knihovně 18. 6. pasování nových čtenářů. Přítomen byl také nový ředitel školy pan Hřava a pasování se mu moc líbilo.

OBRÁZEK : pasovani_ctenari_velkalhota_2013.jpg

 

2014

Knihovní fond byl rozšířen o 342 knih v šesti výměnných souborech z regionálního fondu Městské knihovny v Dačicích v hodnotě 73. 383,- Kč. Paní Šedává navštívila spolu s metodičkou(zájezd SKIP) knihovnu v Ústí nad. Labem a v Děčíně, při Malém podzimním setkání knihovníků Městskou knihovnu v Nové Včelnici a Městskou knihovnu v Hodoníně a Obecní knihovnu Ratíškovice u Hodonína při účasti na semináři "Co vesnické knihovny umějí a mohou".

2015

 

Knihovnice paní Marie Šedpová ve spolupráci s místní ZŠ a občanskou komisí zajistila 5. 6. v knihovně pasování malých čtenářů a u příležitosti setkání rodáků velkou výstavu starých fotografií obce. V prostorách knihovny vystavovala své obrazy malířka Lydie Šloufová.

 

OBRÁZEK : pasovani_v._lhota_2015_.jpg

 

 

 2016

Zaregistrovalo se 17 čtenářů z toh 2 do 15 lwr a přečetli 521 knih. Z MěK Dačice dodáno 9 výměnných souborů, 363 knih v hodnotě 91. 379,- Kč. Tradiční pasování čtenářů proběhlo 14. 6.

Čtenáři uspořádali pro knihovnici paní Marii Šedovou (k jejímu velkému překvapení), která byla před 10 lety u zrodu nové knihovny, posezení k tomuto výročí. Poděkovat paní Šedové přijel pan starosta Ing. Bartušek a místostarosta pan Leitkep.     

 

2017

Z Měk Dačice dodáno 10 výměnných souborů a 332 knih v hodnotě 84. 649,- Kč. Výměna počítačů.  Pasování prvňáčků na čtenáře.

2018

Dodáno 7 výměnných souborů a 374 knih v hodnotě 97. 106,- Kč. OÚ Volfířov poskytl peníze na nákup vědomostních her pro děti. Ve spolupráci s místní ZŠ a občanskou komisí  připravila paní Šedová 13. 6. slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Do knihovny se zaregistrovalo 20 čtenářů, z toho 4 do 15 let a celkem si půjčili 561 knih, včetně časopisů.

 

 
Proces zabral 0.0052 sekund času a 0.73MB paměti.